VALGKOMPETENCE:

Refleksion og selv-refleksion Reflektere over den situation man befinder sig i, og over de bagvedliggende betingelser herfor. Samt reflektere over sig selv og sit eget bidrag til relation, situation og sammenhæng.
Selvvurderingskompetence På baggrund af refleksion og selvrefleksion at kunne vurdere egne muligheder og begrænsninger realistisk set i forhold til situationen/ sammenhængen.
Vurdering af egne læringsstrategier Vurdere og revidere egne kompetencer, evner, talenter, færdigheder og læringsstrategier med henblik på at styrke egen læring.
Biograficitetskompetence At kunne se og forstå sig selv i en større sammenhæng i tid og rum på en sådan måde, at man opdager sine muligheder og begrænsninger for at kunne have levet sit liv anderledes, taget andre valg gennem tiden og i nuet.