SOCIALE KOMPETENCE:

Relationskompetencer Evnen til at etablere, udvikle og fastholde nuancerede relationer til andre deltagere i værkstedet, læreren og vejlederen m.fl.
Evne til at indgå i forpligtende fællesskaber Her tænkes såvel på det at opleve sig som forpligtiget til at bidrage til arbejdsfællesskabet opgaveløsning, som det at bidrage til fællesskabets opretholdelse.
Evne til at indgå i demokratisk funderede fællesskaber Fra det nære fællesskab, (elevrådet, værkstedet), til de store fællesskaber; (kommune, stat, EU og verdenssamfundet).
Empati Indlevelse i en anden persons følelser, tanker, motiver, behov og hensigter - ud fra den position den anden har.
Lede og tage følgeskab At tage henholdsvis lederskab og følgeskab (indordne sig under andres ledelse) i værkstedet.
Konflikthåndtering At håndtere konflikter mellem sig selv og en anden/andre på en sådan måde at der tages hensyn til såvel sig selv og den/de andre på en ikke-konflikt-eskalerende eller selvudslettende måde.