SELVTILLID:

Høj selvtillid Lav selvtillid
Søger udfordringer
Ser problemer som helst skal undgås
Sætter sig ambitiøse mål
Lavt ambitionsniveau
Vilje til at fastholde og nå sine mål
Ikke fastholdende, giver let op
Lærer af sine fejl og forsætter ufortrødent
Hænger fast i egne utilstrækkeligheder eller forhindringer på deres vej
Imødegår truende situationer med en tro på egne evner til at håndtere dem Tendens til at se manglefulde præstationer som udtryk for egen utilstrækkelighed