SELVKOMPETENCE:

Følelsesmæssig kompetence Evnen til at etablere, udvikle og fastholde nuanceret adgang til egne følelser – og reagere passende herpå. Evnen til ikke at blive følelsesmæssigt oversvømmet på den ene side og til ikke at blive følelsestom på den anden side. At kunne sætte ord på egne følelser og stemninger.
Kontakt med sig selv Kunne mærke egne følelser og kropsfornemmelser – også når de er ambivalente.
Følelser som rettesnor At bruge sine følelser mv. som indre rettesnor for hvad der er det rigtige at gøre.
Skelne væsentligt fra uvæsentligt At kunne skelne mellem hvad der er vigtigt og mindre vigtigt for en selv. Og handle i sociale sammenhænge ud fra denne skelnen.