FAGLIG KOMPETENCE:

Basiskompetencer At regne, læse, skrive, tale dansk og bruge computer. Der er tale om kompetencer som i varieret omfang indgår i alle faglige opgaver i et arbejdsfællesskab (værkstedet)
Teknisk-faglige kompetencer De faglige kompetencer som specifikt vedrører det konkrete værksted. Det kan bl.a. være:
 • Håndelag; vide og kunne håndtere værktøjet korrekt
 • Finmotorik
 • Paratviden om arbejdsprocesser og værktøj
 • Fysisk styrke og udholdenhed
 • Teknisk sensibilitet (høre/mærke om rundsaven eller nålen kører rigtigt)
 • Paratviden og forståelse for materialer
 • Paratviden og forståelse for kunderne
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Kendskab til fagkultur
Generelle faglige kompetencer De faglige kompetencer som kan bruges generelt i forskellige værksteder. Det kan bl.a. være:
 • Opgaveforståelse (forstå arbejdsopgavernes karakter og meningen Med dem, herunder den mening som henholdsvis deltager, lærer og kunde tillægger opgaven/produktet).
 • Kunne vælge hensigtsmæssig nøjagtighed
 • Metodiske kompetencer (planlægge, systematisere, analysere)
 • Organisatorisk kompetence (at kunne se sig selv i den organisatoriske helhed og finde råd og hjælp når man er i tvivl).
 • Være tilpas kvalitetsbevidst
 • Bidrage til opgaveløsning (tage proaktiv del i arbejdsprocessen).
 • Faglig stabilitet