Værkstedsfaglige kompetencer
  Basiskompetencer
  Links
  FAGLIGE KOMPETENCER

     
  Introduktion
Faglig kompetence er at forstå (vide noget om) og indgå i (kunne bruge / færdigheder) det materielle samfund som f.eks.informationsteknologi, køre bil, bruge værktøjer mv.

I produktionsskoleværkstedet er der her tale om den mere tekniske side af værkstedsarbejdet. At bidrage kvalificeret til produktion og opgaveløsning, herunder have tilstrækkelige basiskompetencer.

Faglig kompetence består af teknisk faglige kompetencer og generelle faglige kompetencer, samt basiskompetencer.


Basiskompetencer At regne, læse, skrive, tale dansk og bruge computer. Der er tale om kompetencer som i varieret omfang indgår i alle faglige opgaver i et arbejdsfællesskab (værkstedet)
Teknisk-faglige kompetencer De faglige kompetencer som specifikt vedrører det konkrete værksted. Det kan bl.a. være:
 • Håndelag; vide og kunne håndtere værktøjet korrekt
 • Finmotorik
 • Paratviden om arbejdsprocesser og værktøj
 • Fysisk styrke og udholdenhed
 • Teknisk sensibilitet (høre/mærke om rundsaven eller nålen kører rigtigt)
 • Paratviden og forståelse for materialer
 • Paratviden og forståelse for kunderne
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Kendskab til fagkultur
Generelle faglige kompetencer De faglige kompetencer som kan bruges generelt i forskellige værksteder. Det kan bl.a. være:
 • Opgaveforståelse (forstå arbejdsopgavernes karakter og meningen med dem, herunder den mening som henholdsvis deltager, lærer og kunde tillægger opgaven/produktet).
 • Kunne vælge hensigtsmæssig nøjagtighed
 • Metodiske kompetencer (planlægge, systematisere, analysere)
 • Organisatorisk kompetence (at kunne se sig selv i den organisatoriske helhed og finde råd og hjælp når man er i tvivl).
 • Være tilpas kvalitetsbevidst
 • Bidrage til opgaveløsning (tage proaktiv del i arbejdsprocessen).
 • Faglig stabilitet


Åbn skema til udskrift

De faglige kompetencer dækker på den ene side de værkstedsfaglige aktiviteter og opgaver, på den anden side basiskompetencerne.

Den værkstedsfaglige realkompetencevurdering går på, i hvilket omfang deltagerne kan indtræde i opgaveløsningen i værk-stedet og hvor perifert deltageren kan placeres i praksisfællesskabet. Den værkstedsfaglige vurdering sker typisk gennem lærerobservationer af deltageren i de første dage/uger. Basiskompetencerne vil oftest blive vurderet via test og opgaveløsning.

Produktionsskoleundervisere har intuitivt et godt blik for hvad deltageren kan og ikke kan i forbindelse med værkstedsarbejdet. Realkompetencevurderingen er en måde at systematisere, formulere og forfine det underviseren har fornemmelse for i forvejen.

© 2008 RKA - Realkompetenceafklaring
Kontakt: mail@realkomp.dk